X


Kết quả từ 1 tới 2 trên 2

Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 06-01-2010, 11:31 PM
  Đã viết: 28 bài thảo luận
  Pavel-Corsaghin is offline
  17565 lượt xem
  #1

  Sun Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

  Cải cách nền hành chính Nhà nước
  tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức
  dổi mới,nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức là nội dung
  thứ ba của chương tŕnh tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2001-
  2010. Thực hiện chương tŕnh tổng thể đến thời điểm hiện nay, nhiều địa phương
  coi đây là nội dung quan trọng nhất cần tập trung làm tốt cho đến khi kết thúc
  thời hạn thực hiện chương tŕnh.
  Bởi xác định rằng, dù thể chế có hoàn chỉnh đến mấy; bộ máy có tinh gọn,
  sắp xếp hợp lư đến mấy mà người thực hiện không đủ phẩm chất, năng lực th́
  cũng không đạt được mục tiêu đề ra.
  Từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức
  Từ khi thực hiện chương tŕnh tổng thể CCHC đến nay, có thể nói, công tác
  xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức đă có bước tiến bộ.
  Điều đó thể hiện ở chỗ, công tác quản lư đội ngũ cán bộ, công chức tiếp tục được
  cải cách theo hướng phân công, phân cấp rơ hơn. Thẩm quyền và trách nhiệm
  trong việc bổ nhiệm, sử dụng, khen thưởng, kỷ luật cán bộ, công chức được xác
  định rơ cho người đứng đầu cơ quan hành chính và thủ trưởng đơn vị sự nghiệp,
  dịch vụ công.
  Chúng ta tiếp tục phân biệt rơ hơn đội ngũ cán b ộ, công chức trong hệ
  thống chính trị nước ta: cán bộ qua bầu cử, công chức hành chính, viên chức sự
  nghiệp, cán bộ giữ chức vụ lănh đạo trong doanh nghiệp nhà nước, cán bộ chuyên
  trách và công chức cấp xă. Trên cơ sở đó, xác định những yêu cầu, tiêu chuẩn về
  tŕnh độ, năng lực, phẩm chất, cơ chế quản lư và chế độ, chính sách đăi ngộ thích
  hợp. Chúng ta cũng đă rà soát, đánh giá lại hệ thống các tiêu chuẩn chức danh
  công chức hiện có để từ đó điều chỉnh cũng như ban hành mới một số chức danh,
  tiêu chuẩn nghiệp vụ các ngạch công chức, viên chức.
  Cho đến nay, có hơn 200 chức danh tiêu chuẩn cán bộ, công chức đang
  được sử dụng; góp phần quan trọng vào công tác quản lư và sử dụng cán bộ, công
  chức. Trong chế độ tuyển dụng cán bộ, công chức, có sự phân biệt khá rơ và phù
  hợp. Đó là đối với công chức hành chính th́ bắt buộc thi tuyển, c̣n viên chức sự
  nghiệp được áp dụng cả h́nh thức thi tuyển và xét tuyển theo chế độ hợp đồng.
  Việc thi nâng ngạch đối với chuyên viên, chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp
  và các ngạch tương đương tiếp tục được triển khai, thực hiện, góp phần nâng cao
  chất lượng của đội ngũ cán bộ, công chức.


  Công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cũng có những bước tiến rơ
  rệt. Việc triển khai công tác này tập trung vào thực hiện kế hoạch đào tạo, bồi
  dưỡng cán bộ, công chức giai đoạn 2001-2005 đă được Thủ tướng Chính phủ phê
  duyệt.
  Tổng số cán bộ, công chức được đào tạo, bồi dưỡng trong giai đoạn I
  khoảng 2.510.000 lượt người, trong đó có 407.000 lượt người đă qua đào tạo về lư
  luận chính trị, 894.000 lượt người đă qua đào tạo về kiến thức quản lư nhà nước,
  1.076.000 lượt người đă qua đào tạo về chuyên môn, 37.000 lượt người đă qua
  đào tạo về ngoại ngữ và 96.000 lượt người đă qua đào tạo về tin học.
  Một kết quả khác đáng chú ư là sau cuộc bầu cử đại biểu HĐND các cấp
  nhiệm kỳ 2004-2009, trong năm 2004 đă có gần 292.000 đại biểu HĐND các cấp
  được bồi dưỡng trang bị kiến thức và kỹ năng hoạt động.
  Trao đổi ư kiến với chúng tôi, PGS, TS Đinh Văn Mậu, Phó Giám đốc Học
  viện Hành chính quốc gia (Học viện Chính trị - Hành chính quốc gia Hồ Chí
  Minh) cho biết, nội dung chương tŕnh đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức
  trong những năm qua đă từng bước được đổi mới theo hướng phù hợp các đối
  tượng đào tạo, bồi dưỡng. Đă có sự phân cấp giữa các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng
  cán bộ, công chức.
  Theo đó, các trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức các bộ, ngành
  T.Ư tập trung vào bồi dưỡng kiến thức chuyên ngành; các trường chính trị, trường
  cán bộ của tỉnh, ngoài việc bồi dưỡng tiền công vụ và chuyên viên c̣n bồi dưỡng
  kiến thức quản lư nhà nước cho cán bộ, công chức cấp xă, cho đại biểu HĐND
  cấp huyện và cấp xă. Học viện Hành chính quốc gia thực hiện việc biên soạn
  chương tŕnh, giáo tŕnh, tài liệu.
  Bên cạnh công tác đào tạo, bồi dưỡng th́ chính sách tiền lương, chế độ bảo
  hiểm xă hội đối với cán bộ, công chức, theo chúng tôi cũng có những cải cách
  bước đầu. Nh́n một cách tổng thể, phải thừa nhận rằng, chất lượng đội ngũ cán
  bộ, công chức đă từng bước được nâng lên, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu
  của công cuộc đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế.
  Những điều mắt thấy tai nghe
  Gần một tuần tiếp xúc và làm việc với các cơ quan chức năng, người dân và
  các doanh nghiệp ở Thanh Hóa, một tỉnh nằm ở Bắc Trung bộ, đất rộng người
  đông, nhóm phóng viên chúng tôi cứ tâm đắc măi câu nói của đồng chí Phạm Văn
  Tuyền, Trưởng Pḥng CCHC Sở Nội vụ rằng: "Bộ máy hành chính dù gọn nhẹ,
  hiện đại đến mấy; thể chế có chuẩn chỉ, chặt chẽ đến mấy, nhưng đội ngũ cán bộ,
  công chức không được quan tâm đầu tư đúng mức, th́ "cải cách" ǵ đi chăng nữa
  cũng chỉ thế mà thôi!".


  Sau 16 năm làm Phó Chủ tịch UBND huyện, phụ trách mảng CCHC, đồng
  chí Nguyễn Đ́nh Hưng, nay là Chủ tịch UBND huyện Đông Sơn, Thanh Hóa, khi
  được hỏi về kết quả của công tác này ở địa phương, buông một câu xanh rờn: "Tôi
  không hài ḷng! Dù vẫn biết rằng Đông Sơn là một trong những đơn vị được đánh
  giá là lá cờ đầu trong công tác CCHC của tỉnh".
  Vậy điều ǵ đă khiến Chủ tịch huyện Đông Sơn chưa hài ḷng? Vẫn một
  tâm trạng lộ rơ vẻ bức xúc, đồng chí Hưng nói tiếp: "Nh́n chung chưa đáp ứng
  được yêu cầu. Thói thường, yếu th́ hay ỷ lại. Nhân viên ỷ vào lănh đạo pḥng.
  Lănh đạo pḥng th́ trông chờ vào lănh đạo huyện, không dám tự giải quyết công
  việc và tự chịu trách nhiệm".
  T́m hiểu t́nh h́nh CCHC ở Đông Sơn, qua tiếp xúc với nhiều người dân,
  cán bộ, công chức, chúng tôi càng thấy rơ hơn điều mà đồng chí Chủ tịch UBND
  huyện đang băn khoăn, trăn trở. Nh́n rộng ra, có vẻ như vấn đề năng lực, tŕnh độ
  của cán bộ, công chức (không chỉ là chuyện riêng của Đông Sơn) đang đặt ra cho
  các nhà cải cách nhiều việc phải làm. Bộ phận "một cửa" của UBND huyện Đông
  Sơn hiện có ba cán bộ, trong đó một cán bộ có tŕnh độ đại học, hệ tại chức,
  chuyên ngành khoa học xă hội và nhân văn, một học về kế toán, người c̣n lại là
  thanh tra viên chuyển sang.
  Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa Lê Bá Nghênh, khi đề cập vấn đề này
  đă nói rằng: "Có người mấy bằng đại học nhưng chỉ để làm đẹp hồ sơ!".
  Được biết, trên địa bàn TP Thanh Hóa, tỷ lệ cán bộ xă, phường chưa đạt chuẩn về
  văn hóa chiếm khoảng 17%; hơn 30% chưa đạt chuẩn về chuyên môn. Cá biệt, có
  trường hợp cán bộ lănh đạo xă chưa tốt nghiệp trung học phổ thông. Đó là những
  nét chấm phá về đội ngũ cán bộ, công chức trên địa bàn một tỉnh. Vậy ở tầm vĩ
  mô th́ sao?
  Chúng ta sẽ có ngay lời giải đáp nếu đọc qua bản báo cáo tổng kết công tác
  CCHC 5 năm (2001-2005) của Chính phủ: "Yếu kém lớn nhất là chất lượng của
  đội ngũ cán bộ, công chức vẫn c̣n yếu, chưa đáp ứng được yêu cầu quản lư nhà
  nước trong cơ chế mới... Bằng cấp, chứng chỉ tăng, nhưng chất lượng thật sự của
  cán bộ, công chức có bằng cấp, chứng chỉ lại đang là vấn đề đáng lo ngại. Một bộ
  phận suy thoái phẩm chất, đạo đức, tham nhũng, cửa quyền, thiếu ư thức trách
  nhiệm và tinh thần phục vụ, vô cảm trước yêu cầu của người dân, của xă hội".
  Đổi mới và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, hẳn nhiều
  người c̣n nhớ câu chuyện xảy ra trên địa bàn Thủ đô cách đây không lâu. Đó là
  trường hợp của bà Sửu ở phường Trung Liệt, v́ lư do sức khỏe không thể ra nước
  ngoài tham gia một vụ kiện. Nhưng muốn vậy th́ bà phải có giấy giám định sức
  khỏe của cơ quan có thẩm quyền. Chuyện đơn giản có thế nhưng bà Sửu, trong
  t́nh trạng sức khỏe không được tốt, đă phải đi đi lại lại từ nhà ra phường, từ


  phường lên thành phố hàng chục lần. Đơn giản v́ UBND phường Trung Liệt nhất
  quyết không cấp giấy giới thiệu cho bà. Lư do: "Giấy giới thiệu chỉ cấp cho cán
  bộ, công chức". Không có giấy giới thiệu, bà Sửu quay sang làm đơn, đề nghị
  phường xác nhận. Trung tâm giám định sức khỏe thành phố lại không đồng ư...
  Sự giáo điều, máy móc đến khô cứng trong giải quyết công việc của dân ở
  một bộ phận không nhỏ cán bộ, công chức hiện nay, vô t́nh đang làm cho họ
  ngày càng trở nên thụ động và bất lực trước những biến đổi nhanh chóng của xă
  hội. Nói về bệnh quan liêu, cửa quyền của một bộ phận cán bộ, công chức, có lẽ
  c̣n phải kể thêm trường hợp của ông Nguyễn Đ́nh Phú, ở phường Nại Hiên
  Đông, quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng). Sinh năm 1957, có 20 năm, 9 tháng công tác
  và đóng bảo hiểm xă hội, nhưng v́ lư do sức khỏe và năng lực chuyên môn, ông
  xin về hưu từ ngày 01/01/2005. Giải quyết chế độ cho ông, cơ quan bảo hiểm xă
  hội thành phố viết cho ông "giấy chứng nhận chờ hưởng chế độ hưu trí", hẹn "nếu
  không có thay đổi ǵ khác", 13 năm sau (năm 2017) sẽ giải quyết!
  Chúng tôi đă từng đề cập về tinh thần, thái độ làm việc của Pḥng Tài
  nguyên và Môi trường huyện Gia Lâm (Hà Nội) trong việc "om" một đống hồ sơ
  đề nghị cấp "sổ đỏ" của dân cách đây mấy năm. Nay có dịp quay lại, chúng tôi
  vẫn không khỏi giật ḿnh khi thấy thực trạng CCHC nơi đây vẫn chưa được cải
  thiện. Cán bộ địa chính xă nộp hồ sơ làm "sổ đỏ" của dân lên huyện, không gặp
  người phụ trách địa bàn liền quẳng hồ sơ lên bàn rồi về. Gần nửa năm sau, khi
  người dân sốt ruột gửi đơn đến báo Nhân Dân nhờ lên tiếng, lúc đó mọi chuyện
  mới té ngửa, rằng Pḥng Tài nguyên và Môi trường huyện Gia Lâm chưa hề tiếp
  nhận, vào sổ theo dơi tập hồ sơ này bao giờ. Làm việc với chúng tôi, đồng chí
  Trưởng Pḥng Nội vụ huyện mới biết việc này và hứa đề nghị lănh đạo cho kiểm
  tra kỹ để xử lư nghiêm theo quy định.
  Để cán bộ thật sự là "công bộc" của dân
  Giải pháp cho vấn đề nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, mới
  đây, UBND tỉnh Thanh Hóa đă cho thành lập một tổ công tác, tạm gọi là "Tổ
  phản ứng nhanh", luôn có người túc trực để tiếp nhận đơn thư, điện thoại phản
  ánh của người dân, doanh nghiệp về t́nh trạng phiền hà, nhũng nhiễu của cán bộ,
  công chức. Nhận tin báo, Tổ phản ứng nhanh sẽ cử người xuống ngay để kiểm tra
  và xử lư nghiêm nếu sự việc là có thật. Đánh giá cán bộ, công chức, phải thông
  qua kết quả của công việc, thái độ tiếp dân, giải quyết yêu cầu, nguyện vọng
  chính đáng của dân.
  Nói th́ dễ, nhưng bắt tay vào làm mới thấy không đơn giản như chúng ta
  nghĩ, nếu không nh́n thẳng vào sự thật của các chính sách, chế độ đăi ngộ hiện
  hành đối với cán bộ, công chức. Thật khó h́nh dung, một công chức làm việc tại
  bộ phận "một cửa", mỗi tháng chỉ được lĩnh hơn 100 ngh́n đồng phụ cấp! Giải


  quyết tốt chính sách tiền lương, chế độ phụ cấp cho cán bộ, công chức, đó chính
  là cái gốc của vấn đề, là điều kiện tiên quyết để những nhà cải cách làm nên
  chuyện.
  Nói khác đi, khi áp dụng các quy chuẩn khắt khe, ngặt nghèo đối với đội
  ngũ cán bộ, công chức trong tám giờ vàng ngọc thừa hành công vụ nơi công sở,
  phải là những quyền lợi xứng đáng và chính đáng mà cán bộ, công chức được
  hưởng. Trách nhiệm và quyền lợi là không thể tách rời, coi trọng hoặc xem nhẹ
  mặt nào cũng sẽ dẫn đến những sai lầm.
  Suy cho cùng, sự vận hành của xă hội là một khế ước. Chưa thể nói tới việc
  đ̣i hỏi một cán bộ, công chức hết ḷng v́ công việc, tận tâm tận lực với việc của
  dân, của doanh nghiệp, một khi các nhà cải cách chưa quan tâm giải quyết thỏa
  đáng các chế độ chính sách cho họ ở mức đủ để... sống.
  Chế độ, chính sách đăi ngộ tốt, lương thưởng bảo đảm ổn định cuộc sống
  cho cán bộ, công chức là điều kiện "nền", song cũng không nên xem nhẹ công tác
  kiểm tra, thanh tra (hay c̣n gọi là thanh tra công vụ), nhất là thời gian đầu thi
  hành chính sách mới. Phải coi đây là việc làm thường xuyên, đi liền đó là việc
  xây dựng và áp dụng chế độ thanh tra, kiểm tra, đánh giá kết quả thực thi công vụ
  của cán bộ, công chức theo định kỳ. Kiên quyết thực hiện luân chuyển cán bộ,
  công chức chuyên môn, nhất là cán bộ, công chức chuyên môn ở các vị trí công
  việc dễ phát sinh tiêu cực, liên quan đến tổ chức, công dân và doanh nghiệp.
  Không phủ nhận tác dụng của những lớp bồi dưỡng, đào tạo nhằm nâng cao
  tŕnh độ lư luận và nghiệp vụ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, công chức, nhưng
  có lẽ đă đến lúc chúng ta cần nh́n nhận lại một cách nghiêm túc công tác này
  những năm qua. CCHC 5 năm (2001-2005), cả nước có hơn 2,5 triệu lượt cán bộ,
  công chức được đào tạo, bồi dưỡng cả về lư luận chính trị, nghiệp vụ quản lư nhà
  nước, tin học, ngoại ngữ...
  Nhưng, ẩn sau những con số rất ấn tượng đó là điều ǵ, mới chính là điều
  khiến nhiều người quan tâm. Rơ ràng, câu trả lời cho những băn khoăn này của xă
  hội vẫn c̣n bỏ ngỏ. Học cái ǵ, ai đi học và thời gian học bao lâu, chất lượng đào
  tạo thế nào, có thể vừa học vừa nghe điện thoại điều hành công việc được
  không..., tất cả đang là những thách thức vô cùng lớn (nhưng không phải là bó
  tay) đặt trên vai các nhà cải cách. Hăy mạnh dạn và quyết liệt hơn nữa trong việc
  loại bỏ các trường hợp học để đối phó với tổ chức; hoặc các trường hợp bố trí, tổ
  chức cho cán bộ đi học để hợp thức hóa hồ sơ, rồi chiếm lấy một ghế ngồi ổn định
  trong bộ máy hành chính. Nếu đă học hành nghiêm túc, chất lượng tốt th́ bố trí
  công việc thế nào, cũng là chuyện không thể xem nhẹ. Với những người có tài, có
  năng lực thật sự, việc được bố trí công việc phù hợp để khẳng định bản thân, đôi
  khi c̣n quan trọng hơn cả tiền bạc.


  Điều dễ nhận thấy là, khi cán bộ, công chức "ngồi nhầm chỗ" th́ người bị
  thiệt tḥi nhất vẫn là dân. Giải quyết vấn đề này, các cơ quan nhà nước cần mạnh
  dạn và kiên quyết xóa bỏ cơ chế tuyển dụng cán bộ theo quan niệm cũ, chỉ nh́n
  vào "gốc gác", các m ối quan hệ này nọ mà không nh́n thẳng vào thực lực, khả
  năng của người cần tuyển dụng. Nếu đă là người có tài, đủ phẩm chất, năng lực
  th́ phải được tuyển dụng, bất kể họ là con ai, nam hay nữ, người của địa phương
  nào.

  ( có thể xuất hiện lỗi Font chữ trong bài mình post lên mong các Pro thông cảm )
  Chỉnh sửa: Pavel-Corsaghin, 07-01-2010 lúc 11:18 AM
 2. 07-01-2010, 08:26 AM
  Nguyên Ban Quản Trị
  Bắt đầu vào 07-01-2010, 08:26 AM
  Bài viết: 450
  PhanHieu is offline
  #2

  Heart Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

  cảm ơn bạn đã tiếp tục nêu lên vấn đề này. thiết nghĩ chúng ta cũng đã nhìn thấy, nhưng còn thực hiện ra sao? làm như thế nào? là điều rất khó khăn, không thể giải quyết một sớm một chiều. Cán bộ, công chức của chúng ta ở một số nơi còn tồn tại những vấn đề như thế. Vấn đề lương, vấn đề nhũng nhiễu... Tôi cũng đang rất đau đầu, phải làm sao? làm như thế nào???....????. Tôi, bạn và các bạn đều biết, hi vọng thế hệ trẻ hãy học tập và rèn luyện thất tốt, đang làm công chức nhà nước thì làm tốt nhiệm vụ của mình, thực sự là một công bộc của dân, mỗi người ý thức một ít thì xã hội ta sẽ giảm được một phần các hiện tượng đó.
  về cải cách chế độ công vụ và tiền lương, theo tôi chúng ta cần phải có một quan điểm rõ ràng và làm thật quyết liệt. Bộ máy càn gọn nhẹ và trong sạch hơn, luật pháp nghiêm minh, pháp chế tăng cường thì may sao chúng ta mới có những sự thay đổi.

Tags:

None