X


Kết quả từ 1 tới 6 trên 6

Tài liệu thi công chức hành chính

 1. Quản lý Diễn đàn
  Bắt đầu vào 06-01-2011, 11:32 AM
  Đã viết: 1,154 bài thảo luận
  dungdng is offline
  13523 lượt xem
  #1

  Default Tài liệu thi công chức hành chính

  I. Kiến thức chung về quản lý hành chính:
  1. Luật Cán bộ, Công chức năm 2008.
  2. Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 (đã được sửa đổi, bổ sung năm 2001 và 2002);
  3. Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
  4. Luật của Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam số 31/2004/QD11 ngày 03/12/2004 về việc ban hành văn bản Quy phạm pháp luật của HĐND và UBND.
  5. Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác Văn thư;Nghị định số 09/2010/NĐ_CP ngày 08/02/2010 của Chính phủ về bổ sung sửa đổi một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP;Thông tư Liên tịch số 55/2005/TTLT-BNV-VPCP ngày 06/05/2005 của Bộ Nội vụ-Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản.
  6. Nghị định số 06/2010/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ quy định những người là công chức.
  7. Nghị định số 24/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức.

  II. Kiến thức về quản lý chuyên ngành:
  1. Nghị định số 13/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đối với đối tượng dự thi công chức vào các Phòng chuyên môn thuộc Sở, ngành);
  2. Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ Quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (đối với đối tượng dự thi công chức vào các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận huyện);
  3. Chức năng, nhiệm vu của các Sở, ban, ngành; UBND các quận, huyện. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng, ban chuyên môn nơi thí sinh đăng ký dự tuyển (Thí sinh tự tìm hiểu tại đơn vị đăng ký dự tuyển);
  4. Tiêu chuẩn nghiệp vụ của ngạch công chức hành chính theo quy định tại Quyết định số 414/TCCP-VC ngày 21/5/1993 của Bộ trưởng - Trưởng ban Tổ chức - Cán bộ của Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ). Đăng tải phần nội dung tiêu chuẩn ngạch Chuyên viên.
  III. Về Ngoại ngữ - Tin học:
  1. Ngoại ngữ: Nội dung ôn tập theo chương trình ngoại ngữ tiếng Anh trình độ B.
  2. Tin học: Nội dung ôn tập theo chương trình tin học văn phòng.
  Theo Sở Nội vụ thành phố Đà Nẵng
  Tôi rất thích làm việc với những người giỏi hơn tôi
  Đơn giản vì họ cho tôi cảm giác mình còn phải nỗ lực rất nhiều

  ------------------------
  *
  Ngô Quốc Dũng - HVHC.15H

  * Huyện Hòa Vang - Tp. Đà Nẵng
  * Email: dungdng@hanhchinh.com.vn
  * Phone: -84-905.666.319


 2. 06-01-2011, 12:25 PM
  Chuyên viên
  Bắt đầu vào 06-01-2011, 12:25 PM
  Bài viết: 155
  danh_tang is offline
  #2

  Default Tài liệu thi công chức hành chính

  Rất hữu ích ! thanks bạn nhiều
  Cựu SV HVHC Cơ sở TP.HCM
 3. 27-05-2011, 01:21 PM
  Quản lý Diễn đàn
  Bắt đầu vào 27-05-2011, 01:21 PM
  Bài viết: 1,154
  dungdng is offline
  #3

  Default Tài liệu thi công chức hành chính

  Tài liệu tin học Văn phòng

  + Giáo trình Word 2003

  +
  Giáo trình Office 2007 (gồm: Word 2007, Excel 2007, Powerpoint 2007)

  + Tài liệu Excel cơ bản dễ hiểu, dễ áp dụng

  + Tài liệu tham khảo excel 2000

  + 173 hàm của excel

  + Ebook về các hàm số thông dụng trong Excel

  + Tin học cơ bản

  Chỉnh sửa: dungdng, 22-04-2012 lúc 06:20 PM
  Tôi rất thích làm việc với những người giỏi hơn tôi
  Đơn giản vì họ cho tôi cảm giác mình còn phải nỗ lực rất nhiều

  ------------------------
  *
  Ngô Quốc Dũng - HVHC.15H

  * Huyện Hòa Vang - Tp. Đà Nẵng
  * Email: dungdng@hanhchinh.com.vn
  * Phone: -84-905.666.319


 4. 20-12-2011, 10:07 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 20-12-2011, 10:07 AM
  Bài viết: 1
  thaotcsh is offline
  #4

  Default Tài liệu thi công chức hành chính

  Tôi bổ sung thêm: Luật Ngân sách Nhà nước 2002, Nghị định 60 hướng dẫn thi hành Luật Ngân sách

  ---------- Post added at 10:07 AM ---------- Previous post was at 09:56 AM ----------

  Cho em hỏi về văn bản quy phạm pháp luật của UBND Huyện gồm: QĐ, CT. Nếu Phòng tài chính-kế hoạch trực thuộc UBND Huyện ban hành QĐ thì QĐ thì đó có phải là VBQPPL không?
  Xin lỗi vì em mới đăng ký không đăng dc bài mới riêng nên post ké ở đây nha.
 5. 22-04-2012, 10:38 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 22-04-2012, 10:38 AM
  Bài viết: 3
  thienthancotuon is offline
  #5

  Default Tài liệu thi công chức hành chính

  nhanh len nào...............................
 6. 15-05-2012, 08:32 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 15-05-2012, 08:32 AM
  Bài viết: 3
  ruamapfarm is offline
  #6

  Default Tài liệu thi công chức hành chính

  bài rất bổ ích ...............

Tags:

None