X


Kết quả từ 1 tới 9 trên 9

Tại sao nói Chính Phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội và là CQHC cao nhất?

 1. Cán sự
  Bắt đầu vào 11-05-2010, 04:31 PM
  Đã viết: 1 bài thảo luận
  namxinh is offline
  28731 lượt xem
  #1

  Default Tại sao nói Chính Phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội và là CQHC cao nhất?

  tại sao nói Chính Phủ là cơ quan chấp hành của quốc hội và là cơ quan hành chính cao nhất?
 2. 12-05-2010, 06:27 AM
  Nguyên Ban Quản Trị
  Bắt đầu vào 12-05-2010, 06:27 AM
  Bài viết: 335
  phuongtocxu is offline
  #2

  Default Tại sao nói Chính Phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội và là CQHC cao nhất?

  Trích Nguyên văn bởi namxinh View Post
  tại sao nói Chính Phủ là cơ quan chấp hành của quốc hội và là cơ quan hành chính cao nhất?
  http://www.hanhchinh.com.vn/forum/f35/
  Bạn tham khảo thêm ở box này nhé. Câu hỏi chỉ khác đi thôi chứ nội dung thì vẫn không có gì đặc biệt ngoài việc đề cập đến một số nội dung chủ yếu như vị trí, cách thành lập, nhiệm vụ của các cơ quan.
 3. 09-07-2010, 08:23 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 09-07-2010, 08:23 PM
  Bài viết: 2
  lehoanga is offline
  #3

  Default Tại sao nói Chính Phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội và là CQHC cao nhất?

  tai gi hien phap da quy dinh nhu vay
 4. 10-07-2010, 12:17 PM
  Nguyên Ban Quản Trị
  Bắt đầu vào 10-07-2010, 12:17 PM
  Bài viết: 551
  Mưa Buồn is offline
  #4

  Default Tại sao nói Chính Phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội và là CQHC cao nhất?

  coi trong hiến pháp đi, phải tự mình tìm kiếm chứ, không phải cái gì cũng nên hỏi đâu bạn nhé
  Mọi thắc mắc xin vui lòng liên hệ:
  Lê Văn Hoàn - Lớp Nguồn Văn phòng K2A13
  Trường đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong
  _Vì một ngày mai tươi sáng_
 5. 22-09-2010, 07:21 AM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 22-09-2010, 07:21 AM
  Bài viết: 9
  moon_crystal is offline
  #5

  Default Tại sao nói Chính Phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội và là CQHC cao nhất?

  Trích Nguyên văn bởi C4uChuNh0 View Post
  coi trong hiến pháp đi, phải tự mình tìm kiếm chứ, không phải cái gì cũng nên hỏi đâu bạn nhé
  cái gì trả lời được thì trả lời, hok trả lời được thì im lặng, người ta đặt ra câu hỏi là có lý do của nó chứ hok phải chỉ là chuyện đùa, không hiểu nên mới hỏi, không tìm hiểu được mới phải đặt câu hỏi, hỏi để trả lời để hiểu biết thêm, chứ nhứng kẻ chỉ mặc định học thuộc lòng thì sẽ không thể nào phát triển sáng tạo được (cái này không phải mình nói nên đừng cho là mình chửi khéo ai nhé, cái này của anhxtanh nói đấy) đừng tưởng lúc nào cũng nói bằng giọng lên mặt thế là hay bạn nhé
  Hiến pháp quy định như vậy, nhưng thử trả lời xem tại sao, từ đâu, căn cứ như thế nào mà Hiến pháp lại qquy định như vậy.
  Mình trả lời cho bạn nhé, nếu mọi người thấy không đúng thì đóng góp cho ý kiến:
  Thứ nhất: Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội: vì Chính phủ do Quốc hộ bầu ra, nó đưa các luật, hiến pháp, lệnh của UBTV QH vào đời sống, chịu sự giám sát của QH và chịu trách nhiệm trước QH
  Thứ hai: CP là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất: vì nó điều hành tất cả "mọi lĩnh vực" của đời sống xã hội trên "phạm vi toàn quốc".
  ĐI ĐỂ MẠNH KHỎE HƠN!!!!
 6. 22-09-2010, 12:55 PM
  Chuyên viên cao cấp
  Bắt đầu vào 22-09-2010, 12:55 PM
  Bài viết: 3,047
  timkiemxanhluc is offline
  #6

  Cool Tại sao nói Chính Phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội và là CQHC cao nhất?

  Theo điều 109 Hiến pháp 1992: "Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".
  Theo Hiến pháp 1992 thì Chính phủ tương đối độc lập trong mối quan hệ giữa Chính phủ và Quốc hội.
  Có 2 vị trí của Chính phủ:
  ~ Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội:
  - Chính phủ do Quốc hội thành lập. Trong đó Thủ tướng Chính phủ phải là đại biểu Quốc hội, Chính phủ nhận quyền lực từ Quốc hội, chịu trách nhiệm và báo cáo công tác trước Quốc hội, chịu sự giám sát của Quốc hội, thành viên của Chính phủ có thể bị Quốc hội bãi nhiệm, miễn nhiệm.
  - Chính phủ có nhiệm vụ chấp hành Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội; pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Chịu trách nhiệm chính trong việc triển khai thực hiện các văn bản nói trên.
  - Chính phủ có thể ban hành các văn bản quan trọng để thực hiện chức năng quản lý Nhà nước. Tuy nhiên, văn bản của Chính phủ không được trái với văn bản của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội, có thể bị đình chỉ thi hành, sửa đổi, bãi bỏ với quyết định của Quốc hội, Ủy ban thường vụ Quốc hội.
  - Chính phủ chịu trách nhiệm báo cáo trước Quốc hội, thành viên chịu trách nhiệm trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội. Nhiệm kỳ của Chính phủ theo nhiệm kỳ của Quốc hội.
  ~ Chính phủ là cơ quan hành chính cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (Chính phủ thuộc hệ thống cơ quan hành chính Nhà nước và đứng đầu hệ thống cơ quan đó) có trách nhiệm quản lý và điều hành mọi mặt, mọi lĩnh vực đời sống xã hội trong phạm vi cả nước, chịu trách nhiệm chính trong việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước cũng như việc ban hành các văn bản quản lý tương đối độc lập với các cơ quan Nhà nước khác trong việc thực hiện những nhiệm vụ quan trọng.
  Hiến pháp 1992 khi xác định vị trí pháp lý của Chính phủ đã tiếp cận vấn đề quản lý Nhà nước từ khía cạnh xã hội, chính trị và tổ chức phân công lao động quản lý trong bộ máy Nhà nước-là điểm khởi đầu bước quá độ tiến tới sự phân công lao động hợp lý, phân biệt rành mạch giữa lập pháp, hành pháp, tư pháp mà vẫn bảo đảm tính thống nhất của quản lý Nhà nước; không tự chia thành những bộ phận độc lập, cục bộ để có thể trở thành đối tượng kiềm chế lẫn nhau.
  có tốt thì tốt cho chót
 7. 10-02-2011, 05:17 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 10-02-2011, 05:17 PM
  Bài viết: 23
  Minh Thép is offline
  #7

  Default Tại sao nói Chính Phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội và là CQHC cao nhất?

  Việc thực thi quyền lực nhà nước ở Việt Nam có khác so với các nước khác cho nên có câu "Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội, cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam". Ở Việt Nam thì Chính Phủ là cơ quan do Quốc Hội bầu ra.
  Có thể trả lời ngắn gọn câu này như sau: Quyền hành pháp được trao cho Chính phủ, để thực thi Quyền hành pháp đó chính phủ có quyền lập quy và Quyền hành chính.
  - "Chính phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội": là vì chính phủ là cơ quan hành do Quốc hội bầu như đã nói ở trên; CP có nhiệm vụ thực thi pháp luật - đưa pháp luật vào cuộc sống (Hiến pháp, luật, pháp lệnh...) của Quốc Hội, UBTV Quốc Hội ban hành;CP có nhiệm vụ thực thi - đưa các Nghị Quyết của QH, UBTVQH vào cuộc sống. Vì thế Chính Phủ là cơ quan chấp hành của Quốc Hội.
  - "Chính phủ là cơ quan hành chính Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam": Để thực thi HP, luật, pháp lệnh..... nghị quyết của QH, UBTVQH chính phủ có quyền lập quy và quyền hành chính. Tức là chính phủ được ban hành các VB dưới luật, các quy chế, quy trình, quy định, hành vi hành chính để quản lý mọi mặt của đơì sống xã hội - thực thi pháp luật. Vì vậy chính phủ được gọi là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất ở Việt Nam.
 8. 18-04-2012, 08:08 PM
  Cán sự
  Bắt đầu vào 18-04-2012, 08:08 PM
  Bài viết: 3
  vananh1205 is offline
  #8

  Default Tại sao nói Chính Phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội và là CQHC cao nhất?

  tui co y kiện nay bạn xem qua xem thế nào nhen
  tại vì Chinh phủ là cơ quan quyền lực cao nhất ( quản lí hanh chinh) trong hệ thống nhà nước ta cũng là cơ quan thực hiện cả ba chức năng lập pháp hành pháp và tư pháp.
  nong cạn chỉ bit zậy thog cam!!!!
 9. 18-04-2012, 10:21 PM
  Quản lý Diễn đàn
  Bắt đầu vào 18-04-2012, 10:21 PM
  Bài viết: 1,360
  alias_apa is offline
  #9

  Default Tại sao nói Chính Phủ là cơ quan chấp hành của Quốc hội và là CQHC cao nhất?

  Trích Nguyên văn bởi vananh1205 View Post
  tui co y kiện nay bạn xem qua xem thế nào nhen
  tại vì Chinh phủ là cơ quan quyền lực cao nhất ( quản lí hanh chinh) trong hệ thống nhà nước ta cũng là cơ quan thực hiện cả ba chức năng lập pháp hành pháp và tư pháp.
  nong cạn chỉ bit zậy thog cam!!!!
  Quyền lực cao nhất là sai: Vì chỉ có Quốc hội mới là cơ quan quyền lực cao nhất.
  Là cơ quan thực hiện cả ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp cũng là sai: vì Chính phủ chỉ là cơ quan chấp hành của cơ quan quyền lực cao nhất, là cơ quan hành chính nhà nước cao nhất.

  Còn về giải thích vì sao Chính phủ là cơ quan chấp hành của QH, là cơ quan Hành chính nhà nước cao nhất thì những trả lời trên khá là đầy đủ, rõ ràng.

  Thân !
  VÌ MỘT NỀN HÀNH CHÍNH PHÁT TRIỂN

Tags:

None